Семенівська районна рада

Інформація для роботодавців

Шановні роботодавці !

Семенівська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості повідомляє, що в термін до 01.02.2019 року Ви повинні надати інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2019рік.

Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні визначаються ст.14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Закон України «Про зайнятість населення» ст. 14 Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 534-VIII від 17.06.2015}

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 1436-VIII від 07.07.2016}

2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні") підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

{Абзац перший частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

{Частину другу статті 14 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017}

3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

 Неподання Звіту по квоті може призвести до позапланової перевірки підприємства інспекцією з питань праці.

Додаток
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб - регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше 01 лютого після звітного року

Респондент:

Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН __________________________________

Найменування: __________________________________

Місцезнаходження: __________________________________
                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
__________________________________
                 район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Телефон: ____________ Факс: _______________ Електронна пошта: ____________________________

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього*

01

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

 

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього**

04

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років**

05

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06

 

       


 

____________
* Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

** Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Дата заповнення ___ ____________ 20__ року

Керівник (особа, відповідальна за подання інформації)
__________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

 
________________
(підпис)

Дата прийняття ___ ____________ 20__ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію
__________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

 
______________
(підпис)

 

 


Коментар до наказу Мінсоцполітики від 23.11.2018 р. № 1763. Чинний із 08.01.2019

Такі нововведення довгоочікувані та пов’язані із запровадженням із 01.01.2018 для підприємств із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб додаткової квоти для працевлаштування осіб передпенсійного віку — у розмірі не менш як одна особа у середньообліковій чисельності штатних працівників (далі — СЧШП). У межах цієї квоти працевлаштовують осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV(далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років (далі — особи передпенсійного віку).

Задля цього ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI(далі — Закон № 5067) доповнили новим абзацом — другим.

Коментованим наказом унесено зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271 (далі — Порядок № 271). Цим же наказом також викладено в новій редакції додаток до згаданого Порядку — форму Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація про працевлаштування і зайнятість).

Порядок надання Інформації про працевлаштування і зайнятість

По-перше, у тексті Порядку № 271 слово «інвалід» замінено словами «особа з інвалідністю», слова «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства» замінено, відповідно, словами «дитина з інвалідністю» й «особа з інвалідністю з дитинства» відповідно.

По-друге, у новій редакції викладено п. 1.3 Порядку № 271, який визначає основні терміни, що вживаються у цьому Порядку. Коментований наказ нарешті поставив крапку в питанні, ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 містить дві різні квоти чи одну, яка застосовується залежно від чисельності штатних працівників.

Квота — це норматив працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067(крім осіб з інвалідністю), у розмірі 5% СЧШП за попередній календарний рік для підприємств, установ й організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб; не менш як одна особа у СЧШП для підприємств, установ й організацій із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років.

Роботодавці згідно з Порядком № 271 — це підприємства, установи, організації із чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше було понад 20 осіб).

Отже, у ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 і Порядку № 271 мовиться про одну квоту щодо сприяння працевлаштуванню деяких категорій осіб, яка застосовується залежно від чисельності штатних працівників:

·                     від 8 до 20 осіб (включно) — одна особа передпенсійного віку;

·                     понад 20 осіб — 5% СЧШП із кола категорій осіб, визначених ч. 1 ст. 14 Закону № 5067.

По-третє, у п.п. 3.3–3.5 Порядку № 271 уточнено, як заповнювати деякі рядки Інформації про працевлаштування і зайнятість, зокрема:

·                     рядки 01, 02, 03 заповнюють роботодавці із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

·                     рядки 04 і 05 — роботодавці із чисельністю від 8 до 20 осіб.

СЧШП розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286). Результати обчислень середніх показників чисельності працівників заокруглюються поступово — справа наліво за правилом парної цифри (див. лист Держкомстату від 27.03.2006 р. № 09/3-9/116).

Аналізуємо дані та заповнюємо Інформацію про працевлаштування і зайнятість

Роботодавці із чисельністю штатних працівників від 8 осіб мають подати Інформацію про працевлаштування і зайнятість за 2019 рік не пізніше 1 лютого 2020 року до регіонального чи базового центру зайнятості, його філій (незалежно від місцезнаходження).

Наведімо в таблиці особливості заповнення рядків табличної частини Інформації про працевлаштування і зайнятість за 2019 рік.

Таблиця

Заповнення рядків Інформації про працевлаштування і зайнятість за 2019 рік

Назва показників

Код рядка

Кількість осіб

Пояснення щодо заповнення

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього*

01

СЧШП за 2018 рік

СЧШП за рік, що передує звітному року, тобто за 2018 рік (див. також лист Мінсоцполітики від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15далі — Лист № 430)

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

СЧШП працівників із додатковими гарантіями (повна зайнятість)

Розраховують СЧШП, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно зі ст. 14 Закону № 5067 та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році. Документи, які підтверджують належність громадян до відповідних категорій, визначає п. 2.2 р. II Порядку № 271

Квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

5% від СЧШП за 2018 рік

Розраховують квоту в розмірі 5% СКЧШП за попередній календарний рік, результати округлюють поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менша або дорівнює «4», вона відкидається; якщо більша або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік — усього**

04

СЧШП за 2019 рік

СЧШП за звітний (2019) рік, обчислений відповідно до Інструкції № 286

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років**

05

СЧШП за 2019 рік для осіб передпенсійного віку

СЧШП осіб передпенсійного віку за звітний (2019) рік, обчислена відповідно до Інструкції № 286

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти

06

Розрахункова величина

Оскільки у 2020 році базовим для розрахунку квоти буде 2019 рік, то це має бути різниця між квотою на 2020 рік (1 особа передпенсійного віку чи загальна СЧШП за 2019 рік × 5%) і фактична СЧШП за 2019 рік — для осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні (див.також Лист № 430)

* Заповнюється підприємствами, установами й організаціями із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

** Заповнюється підприємствами, установами й організаціями із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Наостанок наголосимо: на підприємців не поширюється обов’язок щодо працевлаштування в рахунок квоти осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні (див. лист Мінсоцполітики від 16.11.2017 р. № 718/0/126-17/241).

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь